طرح جدید برای خانه‌دار کردن کارگران و کارمندان

وی تاکید کرد: ممکن است بسیاری از کارمندان یا کارگران نیازی به خانه نداشته باشند، لذا طرح باید در مورد افراد فاقد مسکن پیاده‌سازی شود.

به گفته نجف ساخت واحد با این مدل از سوی برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها نظیر نیروهای مسلح دنبال شده و پرسنل آنها صاحب مسکن شده‌اند.

حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:طرح جدیدی که می‌تواند در شرایط فعلی به تامین مسکن و رفع دغدغه خانه‌دار شدن کارگران و حتی کارمندان کمک کند، ساخت واحدهای کوچک مقایس توسط کارخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی است.

وی ادامه داد: این واحدها می‌تواند در قالب خانه‌های سازمانی ساخته و در اختیار پرسنل هر سازمان و دستگاه قرار داده شود تا زمانی که افراد قدرت پس انداز پیدا کرده و رأسا برای خرید خانه اقدام کنند.

طرح جدید برای خانه‌دار کردن کارگران و کارمندان

نجف گفت: همچنان که بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این امکان را دارند که برای کارگران خود در جوار کارخانه مسکن بسازند، دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم می‌توانند واحدهای مسکونی با متراژ کم را به شکل استیجاری در قالب منازل سازمانی جهت سکنای موقت در اختیار نیروهای خود قرار بدهند و مشکل مسکن آنها را تاحد زیادی برطرف کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها افزود: دولت یا شهرداری می‌توانند به صورت سازمانی واحدهای با متراژ پایین را ساخته و تحویل متقاضیان دهند یا به یکسری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تکلیف کنند که اراضی در اختیار خود را جهت ساخت منازل سازمانی برای کارکنان خود اختصاص بدهند.

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد ساخت منازل سازمانی کم متراژ توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را برای کارگران و کارمندان مطرح کرد.

  واحدهای مشاور املاک شوش ساماندهی می‌شوند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071913671/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

این کارشناس اقتصادی افزود: این طرح می‌تواند همچنین در قالب واگذاری منازل سازمانی به خود کارگران و کارمندان به شکل استیجاری دنبال شود.