طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» دولت سیزدهم، از مبانی تا جزئیات


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» یکی از طرح‌های مصوب جلسه ۱۴ دی ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که اجرای آن زمینه را برای «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، فراهم می‌کند.منبع