طرح لق‌گیری سنگ‌ها از ارتفاعات کندوان، ضرورتی که به سرانجام نرسید +فیلم

طرح لق‌گیری سنگ‌ها از ارتفاعات کندوان، ضرورتی که به سرانجام نرسید +فیلم
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان – طرح لق‌گیری سنگ ها از ارتفاعات کندوان با توجه به افزایش شمار جان باختگان ناشی از ریزش و سقوط سنگ از گذشته تا امروز ضرورتی که به تاکید کارشناسان باید در کنار چالش و نیازهای دیگر این جاده پرتردد کشور با حمایت و برنامه ریزی اصولی نهادهای مربوط جدی گرفته شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136445/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85136445/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF