طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان زیر ذره‌بین دولت

طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان زیر ذره‌بین دولت
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان در راستای تسریع روند اجرای طرح ملی مسکن هرمزگان، از پروژه ۱۵ هزار واحدی بندرعباس بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این طرح قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202619/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

  دستور وزیر راه برای اتمام پروژه‌های فرودگاه امام خمینی پیش از پروازهای اربعین