«طولانی‌ترین بهره‌برداری» از یک مسیر آزادراهی در کشور/ افتتاح آزادراه شیراز- اصفهان ۲۰ مهر

«طولانی‌ترین بهره‌برداری» از یک مسیر آزادراهی در کشور/ افتتاح آزادراه شیراز- اصفهان ۲۰ مهر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- برای نخستین بار طولانی‌ترین بهره‌برداری از یک مسیر آزادراهی در کشور با رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی روز، بیستم مهر امسال با افتتاح آزادراه اصفهان- شیراز به ارزش روز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238120/%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%ADمنبع: https://www.irna.ir/news/85238120/%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD