ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در صنعت ساختمان به‌کار می‌گیریم

ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در صنعت ساختمان به‌کار می‌گیریم
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: ظرفیت‌های دانش‌بنیان در مدل‌های صنعتی و ساخت مسکن را با استفاده از اصلاح و تدوین قوانین و مقررات و تسهیل‌گری در دولت سیزدهم پیگیری می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188358/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85188358/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85