عابر پیاده دانشکده فنی پسرانه بوشهر به بهره‌برداری رسید

عابر پیاده دانشکده فنی پسرانه بوشهر به بهره‌برداری رسید
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: اگر چه امروز شاهد بهره برداری از پل عابر پیاده بزرگراه بوشهر- برازجان در مقابل دانشکده فنی و حرفه‌ای پسرانه امام خامنه‌ای بوشهر هستیم اما بخشی از سازه اطراف این پل به زودی تکمیل می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134942/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85134942/%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF