عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217147/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85217147/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86