عذرخواهی هواپیمایی هما از حجاج بابت بروز مشکل و تاخیر در انجام پرواز جده-شیراز

عذرخواهی هواپیمایی هما از حجاج بابت بروز مشکل و تاخیر در انجام پرواز جده-شیراز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بازگشت پرواز جده- شیراز به عربستان را به دلیل مشکل فنی در سیستم تهویه و فشار هواپیما با تاخیر مواجه شد که روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ارائه توضیحات لازم از حجاج عذرخواهی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167980/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

  محدودیت‌های ترافیکی به جاده‌های مازندران بازگشت