عرضه بدون واسطه پروازهای اربعین قشم ایر از ۲۷ مرداد

عرضه بدون واسطه پروازهای اربعین قشم ایر از ۲۷ مرداد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هواپیمایی قشم ایر از عرضه مستقیم و بدون واسطه پروازهای نجف از ۲۷ مرداد ماه خبر داد و گفت: هر زائر با یک کدملی می‌تواند تا ۹ بلیت را با نرخ مصوب به مقصد نجف خریداری کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198567/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85198567/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF