عزم ملی برای رفع مشکل نهضت مسکن ملی کرمان

عزم ملی برای رفع مشکل نهضت مسکن ملی کرمان
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – طرح نهضت ملی مسکن کرمان باوجود پای کار آمدن ارکان حاکمیت، دولت، مردم و صنایع همچنان گرفتار مشکلاتی همچون تامین زمین و زیرساخت است که این مشکل در نشست امروز شورای مسکن با حضور مسئولان ملی و استانی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164439/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85164439/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86