عقب‌ماندگی خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن، ظرف یک سال جبران می‌شود

عقب‌ماندگی خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن، ظرف یک سال جبران می‌شود
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، می‌توان ظرف یک سال عقب ماندگی استان در طرح نهضت ملی مسکن را جبران کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203194/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF