عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، فقط ۲۸ درصد!

عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، فقط ۲۸ درصد!
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانک‌­ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف­‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85313212/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

  معماری چیست؟ معمار کیست؟ تعریف 11 سبک مهم معماری​ هنر عمران | road-housing