عملیات اجرایی اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی و بندر بزرگ مکران در دستور کار است

عملیات اجرایی اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی و بندر بزرگ مکران در دستور کار است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با تشریح پروژه‌های کلان و پیشران اقتصادی دریایی و بندری این استان، یکی از مهم‌ترین آنها را آغاز عملیات اجرایی اراضی ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری و مجتمع بندری مکران عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396826/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86

  کانال کشی، کانال سازی و نصب دریچه کولر