عملیات اجرایی بیش از ۵۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در اصفهان آغاز شد

عملیات اجرایی بیش از ۵۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در اصفهان آغاز شد
اصفهان – مجله خبری راه و ساختمان – عملیات اجرایی احداث ۵۲ هزار و ۹۸۵ واحد مسکونی نهضت ملی تولید مسکن در ۴۰ شهر استان اصفهان روز سه‌شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی در شهرستان شاهین شهر و میمه آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152919/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85152919/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2