عملیات اجرایی ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در چیتگر آغاز شد

مجموعه شهری چیتگر با۱۷۰ هکتار وسعت در منطقه ۲۲ شهر تهران واقع شده و شامل ۱۵ هزار و ۴۸۰ واحد مسکونی در چهار پهنهB وDوEوG است.

در حال حاضر و در شروع عملیات ساختمانی در پهنه‌های فعال در مجموعه بزرگ شهری چیتگر اشتغال‌زایی قابل توجهی انجام گرفته و ادامه عملیات ساختمانی در همه پهنه‌های موجود، ایجاد مشاغل بیش از ۱۳هزار نفر را نوید می‌دهد.

اشتغالزایی برای بیش از ۱۳هزار نفر در پروژه

برج‌های فلزی۳۵طبقه و برج‌های بتنی۳۷طبقه نیز طراحی و در حال اجرا است.

در پهنه G نیز ۶برج  ۲۹طبقه جانمایی و طراحی شده که شامل ۲۴طبقه مسکونی، یک طبقه همکف و۴ طبقه پارکینگ خواهد بود و در حال اخذ پروانه ساخت هستند.

در عملیات اجرایی، صنعتی سازی و استفاده ازمتریال مورد تایید اداره استاندارد، خط مشی اصلی قرار گرفته و در این راستا استفاده از سیستم‌های بروز سازه‌ای و کنترل هرروزه مواد و متریال ورودی در کارگاه‌ها در حال پیگیری است.منبع

دو عملیات اجرایی در پهنهDیا همان پهنه طبیعت نیز با جانمایی تعداد ۲۲ برج مسکونی آغاز شده که این برج‌ها شامل ۲۹ طبقه هستند.

در این مراسم خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز حضور یافت.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در مجموعه چیتگر در قالب طرح نهضت ملی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

پهنه E شامل ۳ برج اسکلت بتنی است که هرکدام از این برج‌ها ۳۶ طبقه را در برگرفته است.

  امکان‌سنجی ساخت و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی ابلاغ شد
گفتنی است تفاهم‌نامه ساخت این ۱۵هزار واحد مسکونی در مجموعه شهری چیتگر با۱۷۰ هکتار وسعت میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع منعقد شده بود.

عملیات اجرایی در پهنه B با جانمایی ۹برج مسکونی آغازشده و برج‌های مذبور در دو تیپ اسکلت فلزی و اسکلت بتنی طراحی شده‌اند.