عملیات اجرایی ساخت ۴۸۶ واحد مسکن ملی در ساری آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت ۴۸۶ واحد مسکن ملی در ساری آغاز شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – عملیات اجرایی ساخت ۴۸۶ واحد مسکونی در قالب اجرای طرح جهش ملی مسکن روز چهارشنبه با حضور استاندار مازندران، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری دیگر مسوولان دستگاه های اجرایی در منطقه “گله دون” از توابع شهرستان ساری آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167157/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B8%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85167157/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B8%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF