عملیات اجرایی هفت طرح روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن زاهدان آغاز شد

عملیات اجرایی هفت طرح روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن زاهدان آغاز شد
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- عملیات اجرایی هفت طرح روبنایی به همراه آماده سازی بیش از ۱۴ هکتار از سایت‌های آرمانشهر و تفتانشهر نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان با اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومان امروز/یکشنبه/ با حضور استاندار، معاون عمرانی استاندار، مدیر کل راه و شهرسازی و جمعی از مسوولان استانی آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237467/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85237467/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86