عملیات اجرای روکش آسفالت جاده اراک – سلفچگان آغاز شد

عملیات اجرای روکش آسفالت جاده اراک - سلفچگان آغاز شد
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: عملیات اجرایی بهسازی و ارتقاء روکش آسفالت جاده اراک – سلفچگان با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148010/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

  آخرین وضعیت برنامه‌ریزی پروازهای فوق‌العاده به نجف