عملیات بهسازی بلوار غدیر قروه آغاز شد

عملیات بهسازی بلوار غدیر قروه آغاز شد
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان از آغاز عملیات بهسازی و روکش بلوار غدیر شهرستان قروه به عنوان یکی از اصلی ترین بلوارهای استان با اعتباری افزون بر ۲۳۵ میلیارد ریال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172376/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85172376/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF