عملیات تسطیح زمین طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس آغاز شد

عملیات تسطیح زمین طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس آغاز شد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – معاون ساختمان و مسکن راه و شهرسازی هرمزگان گفت: تسطیح زمین نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس توسط پیمانکاران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارگزار، آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180600/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D8%AD-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85180600/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D8%AD-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF