عملیات حج تمتع ۱۴۰۳ با انجام ۹ پرواز از سه فرودگاه کشور به پایان می‌رسد

عملیات حج تمتع ۱۴۰۳ با انجام ۹ پرواز از سه فرودگاه کشور به پایان می‌رسد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از هما، در این عملیات بیش از ۸۸ هزار زائر حج تمتع از ۲۱ فرودگاه کشور به عربستان اعزام شدند.

بازگشت حجاج به کشور از یکم تیرآغاز و تا روز ۲۲ تیرماه سال جاری ادامه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85504275/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

  نشست آنلاین اعضای بریکس برگزار شد/ بررسی متن پیشنهادی روسیه برای اجلاس خردادماه