عملیات‌ منسجم میدانی گشت‌های مشاور املاک در جنوب شرق استان تهران

عملیات‌ منسجم میدانی گشت‌های مشاور املاک در جنوب شرق استان تهران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم بازار مسکن، املاک و مستغلات کشور، از عملیات منسجم و مستمر گشت‌های مشاور املاک در سه شهر پیشوا، قرچک و ورامین در هفته جاری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85253471/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85253471/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86