عملیات کانتینری در بنادر ۹ درصد افزایش یافت

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی ۷ماهه نخست سال جاری معادل ۴۵ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۱۴ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۳۲ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۲۱۹ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۷۸ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۳۳۳ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۶ درصدی بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان مهر سال جاری، معادل ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۷۹۳ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۶۸۳ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.منبع

بارگیری کالاها

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان مهر ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۱۶ میلیون و ۶۱ هزار و ۵۵۱ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۳۰ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۴۶ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۵۰ تن بوده که حاکی از رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی، رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان مهر ۱۴۰۱، معادل ۶۲ میلیون و ۱۸ هزار و ۶۶۵ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۶۲ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۱۸ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۲۴ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۹۸۳ تن بوده که حاکی از رشد ۱۱ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی، رشد ۳ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۷ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

  بارش‌های رگباری، امروز در هرمزگان، فارس و کرمان/ هوای سایر مناطق صاف و آفتابی است

تخلیه و بارگیری کالا

عملیات کانتینری