غرب مازندران خسته از تکرار ترافیک/ ساخت آزادراه نیاز ضروری منطقه

غرب مازندران خسته از تکرار ترافیک/ ساخت آزادراه نیاز ضروری منطقه
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- معضل دیرینه ترافیک غرب مازندران به تاکید کارشناسان با تامین زیرساخت‌ها از جمله احداث آزاد راه چالوس-رامسر قابل حل بوده که اهالی و مسافران امیدوارند تا دولت جهادی سیزدهم این چالش دیرینه نفس گیر را برطرف کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225623/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

  وعده رئیس جمهور برای ساخت ۲ ایستگاه مترو در شهرستان رباط کریم