فتاح: سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در صنایع غذایی افزایش می‌یابد


قزوین – مجله خبری راه و ساختمان – رییس بنیاد مستضعفان گفت: سرمایه گذاری بنیاد در حوزه صنایع غذایی با هدف حفظ و تقویت امنیت غذایی جامعه، افزایش می یابد.منبع
  گروه توسعه ساختمان تدبیر Tadbir Construction & Development Group | road-housing