فرآیند نوسازی واحدهای مسکونی از ۱۸۲ هزار واحد عبور کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح‌داد: ۱۵ هزار واحد مسکونی نوسازی شده از تعداد کل ۱۶ هزار واحد در بافت فرسوده شهر تهران و یک‌هزار واحد در سطح کشور است.

به گفته وی، آمار واحدهای بهره‌برداری شده در دولت سیزدهم به ۱۰۰ هزار واحد رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85493896/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AFفرآیند نوسازی واحدهای مسکونی از ۱۸۲ هزار واحد عبور کرد

آیینی توضیح داد: هم اکنون آمار نوسازی واحدهای مسکنی در حال انجام و اتمام یافته از عدد ۱۸۲ هزار واحد عبور کرده است.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، «محمد آیینی» افزود: امروز ۹ خرداد در مجموع در کنار سایر افتتاح‌های مسکن در سطح استان، تهران ۱۶ هزار واحد نوسازی شده در سطح کشور به بهره‌برداری رسید.

  مخبر: موضوع تامین مالی ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده است