فراخوان سرمایه‌گذاران برای طرح‌های حمل‌ونقل ایران در اجلاس سن‌پترزبورگ

فراخوان سرمایه‌گذاران برای طرح‌های حمل‌ونقل ایران در اجلاس سن‌پترزبورگ
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی در سخنانی در نشست تخصصی کریدور شمال – جنوب در اجلاس اقتصادی سن‌پترزبورگ ۶ پیشنهاد را برای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه حمل و نقل با روسیه و دیگر کشورها ارائه و از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های زیرساختی ترانزیتی و لجستیکی ایران دعوت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141487/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85141487/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF