فرصت سهم‌بری مازندران از بازار تعمیرات کشتی در دریای خزر

فرصت سهم‌بری مازندران از بازار تعمیرات کشتی در دریای خزر
ساری-مجله خبری راه و ساختمان- مدیر بازرگانی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در بهشهر استان مازندران به فعالیت و تردد حدود ۷۰۰ فروند کشتی در دریای خزر اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پنج ساله، باید سهم سه درصدی برابر با ۳۰میلیون دلار از تعمیرات کشتی های این دریا عملیاتی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85179677/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

  دادگستری کرمان: ادارات متولی در نظارت بر صدور بارنامه کم‌کاری می‌کنند