فرصت یک ماهه استاندار کرمانشاه به شهرسازی برای تامین زمین مناسب طرح ملی مسکن


کرمانشاه- مجله خبری راه و ساختمان- «محمدطیب صحرایی» استاندار کرمانشاه در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، یک فرصت یک ماهه به اداره کل راه و شهرسازی داد تا سه هزار و ۲۰۰ هکتار زمین مناسب برای ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن مصوب را تامین و معرفی کند.منبع
  کشتی کانتینربر یخچالی وارد بازار صادرات شد