فرماندار شمیرانات: اهتمام در تحقق وعده دولت برای مسکن، وظیفه همه مدیران است

فرماندار شمیرانات: اهتمام در تحقق وعده دولت برای مسکن، وظیفه همه مدیران است
شمیرانات – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار شمیرانات گفت: با توجه به اینکه در این شهرستان فاصله زیادی تا تحقق این وعده دولت به مردم (مسکن) داریم، حتی اگر مقدورات یک واحد مسکونی باشد بایستی با اهتمام لازم ورود کنیم و تمام کار را به شهرستان‌های دیگر محول نکنیم. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85164199/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85164199/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87