فرماندار ملارد: ساخت و سازهای غیرمجاز با هدایت مشاوران املاک فاقد پروانه انجام می شود

فرماندار ملارد: ساخت و سازهای غیرمجاز با هدایت مشاوران املاک فاقد پروانه انجام می شود
ملارد – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار ملارد با بیان اینکه براساس گزارش های رسیده عمده ساخت و ساز غیرمجاز با هدایت مشاوران املاک فاقد پروانه انجام می شود، گفت: با مشاوران املاکی که بدون اخذ مجوز فعالیت دارند باید در سریعترین زمان ممکن برخورد شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238528/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9منبع: https://www.irna.ir/news/85238528/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9