فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کرد

فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کرد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با نحوه تغییر محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک از اخذ درصدی از ارزش معامله به روش تعیین تعرفه از سوی وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137121/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85137121/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF