فرودگاه امام خمینی (ره) قطب جدید هوایی خاورمیانه می‌شود

فرودگاه امام خمینی (ره) قطب جدید هوایی خاورمیانه می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت هاکان انرژی چین، توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را  نقطه عطف همکاری ۲۵ ساله ایران و چین عنوان کرد و گفت: شاهد توسعه فرودگاهی هوشمند، سبز، بشر دوستانه با ظرفیت سالانه ۳۵ میلیون مسافر و یک قطب جدید هوایی در خاورمیانه خواهیم بود.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85302099/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85302099/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF