فرودگاه تبریز پشتیبان گروه هواپیمایی لوفت هانزا شد

فرودگاه تبریز پشتیبان گروه هواپیمایی لوفت هانزا شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به‌ عنوان فرودگاه پشتیبان (Alternate) گروه هواپیمایی لوفت هانزا انتخاب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296369/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

  ۱۰۵ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شد/ تدارک ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها تا پایان سال