فرود اضطراری پرواز دبی – دوشنبه در کرمان

فرود اضطراری پرواز دبی - دوشنبه در کرمان
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان با اشاره به فرود اضطراری هواپیمای کشور تاجیکستان در پرواز دبی به دوشنبه دقایقی پیش در فرودگاه بین المللی شهر کرمان گفت: علت این فرود افت فشارخون ۲ مسافر بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153476/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85153476/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86