فروش بلیت قطارهای ۲۸ ساعته تهران- کربلا شروع شد

فروش بلیت قطارهای ۲۸ ساعته تهران- کربلا شروع شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پس از مذاکره با عراق برای رفع مشکلات مسیر ریلی تهران- کربلا در خاک عراق، پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطار تهران- کربلا از ساعت ۱۰ صبح امروز (یکشنبه) ۲۹ مرداد ماه با سه نوع قیمت آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204153/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85204153/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF