فعالیت مرزهای تمرچین و خسروی برای اربعین امسال ۲۴ ساعته شد

فعالیت مرزهای تمرچین و خسروی برای اربعین امسال ۲۴ ساعته شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه عبور از مرزهای خسروی و تمرچین برای ایام اربعین امسال ۲۴ ساعته شده گفت: امسال برای خدمات‌دهی هرچه بهتر به زائران اربعین حسینی (ع) تعداد مرزهای ورودی به عراق را افزایش دادیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182361/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85182361/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF