فیلم | آباده پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با آغاز ساخت هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی

فیلم | آباده پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با آغاز ساخت هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی
شیراز-مجله خبری راه و ساختمان- آباده یکی از شهرستان‌های پیشرو استان فارس در بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و هم اکنون ساخت هزار و ۹۰۰ واحد در این شهرستان آغاز شده و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است تا پایان سال جاری تعدادی از این واحدهای مسکونی به بهره‌برداری برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194314/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1