فیلم| بشاگرد؛ مطالبه خانواده «شهید والامقام دوستکی» از معاون رئیس جمهور

فیلم| بشاگرد؛ مطالبه خانواده «شهید والامقام دوستکی» از معاون رئیس جمهور
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – خانواده شهید والامقام حسن دوستکی ضمن میزبانی از معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به نحوه واگذاری زمین به مردم انتقاد داشته و پیشنهاد کردند که در راستای خانه‌دار شدن مردم و هموار شدن زمینه ازدواج جوانان، نسبت به جزئیات مربوط به فرم (ج) اصلاحاتی انجام شود تا همه مردم بتوانند برای ساخت خانه‌های ویلایی در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148627/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85148627/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86