فیلم / راه‌آهن کرمانشاه سال ۱۴۰۴ به اسلام‌آبادغرب و سال ۱۴۰۶ به مرز خسروی می‌رسد


کرمانشاه – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تکمیل راه‌آهن کرمانشاه به خسروی به هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد گفت: در صورت تامین اعتبار راه‌آهن تا پایان سال ۱۴۰۳ به اسلام‌آبادغرب و تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرز خسروی می‌رسد.منبع
  تاریخچه و سبک‌های معماری مدرن و تفاوت آن با معماری پست مدرن استوارسازان | road-housing