فیلم | مهستان البرز روی ریل بهسازی

فیلم | مهستان البرز روی ریل بهسازی
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – شهر جدید مهستان در استان البرز امروز میزبان علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی بود و چند پروژه زیربنایی و روبنایی در این شهر افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237230/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85237230/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C