فیلم | واگذاری زمین و تسهیلات مسکن در جزیره بوموسی بدون فرم (ج)

فیلم | واگذاری زمین و تسهیلات مسکن در جزیره بوموسی بدون فرم (ج)
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مهدی دوستی استاندار هرمزگان با بیان اینکه قرمز یا سبز بودن فرم (ج) برای استفاده از تسهیلات و دریافت زمین ۳۰۰ متری ویلایی در جزیره بوموسی (ابوموسی) ملاک نیست، گفت: در این طرح حتما باید واگذاری زمین، منتج به احداث کامل ساختمان شود و راهی برای سوداگری وجود ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160499/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AC