فیلم I بازدید فرماندار ویژه کاشان از طرح در حال ساخت نهضت ملی مسکن


کاشان-مجله خبری راه و ساختمان-فرماندار ویژه کاشان روز یکشنبه (27 آذر) از پروژه نهضت ملی مسکن کاشان بازدید کرد.منبع