قاضی‌زاده هاشمی ساز و کار تخصیص «مسکن ایثارگران» را تشریح کردقاضی‌زاده هاشمی ساز و کار تخصیص «مسکن ایثارگران» را تشریح کرد
تهران-مجله خبری راه و ساختمان-رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ساز و کار تخصیص مسکن ایثارگران را تشریح کرد.منبع