قدم‌هایی که دولت برای مستاجران برداشت

قدم‌هایی که دولت برای مستاجران برداشت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بازار اجاره‌بها از مدت‌ها پیش برای تابستان ۱۴۰۲ دورنمایی داغ و کمرشکن برای اجاره‌نشین‌ها داشت اما ریزش‌های اخیر در بازارهای مختلف و اقدامات گوناگون دولت باعث شد تا مستاجرها مجالی برای نفس کشیدن پیدا کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145994/%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

  بافت فرسوده در قالب نهضت ملی مسکن بازسازی شود