قرارداد اجرای ۷۸ پروژه عمرانی به همت دولت سیزدهم امضا شد


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی گفت: ۷۸ قرارداد با مشاوران و پیمانکاران با هدف اجرای پروژه‌های عمرانی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون امضا شده است.منبع