قرارداد تجاری ساخت راه‌آهن رشت- آستارا در آستانه نهایی شدن/ شروع عملیات قبل از پایان سال

قرارداد تجاری ساخت راه‌آهن رشت- آستارا در آستانه نهایی شدن/ شروع عملیات قبل از پایان سال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور گفت: مذاکرات برای انعقاد قرارداد تجاری ساخت راه آهن رشت– آستارا تا ۵۰ درصد پیش رفته است و شروع عملیات ساخت تا پایان سال جاری خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231205/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

  انواع لاستیک راهسازی و لاستیک معدنی - آشنایی با لاستیک ادوات سنگین