قرارداد خرید ایرباس در دولت قبل لغو و پولی بابت آن پرداخت نشده است

قرارداد خرید ایرباس در دولت قبل لغو و پولی بابت آن پرداخت نشده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل روابط عمومی شرکت هما اعلام کرد: قرارداد خرید ایرباس در دولت قبل به صورت یک‌طرفه توسط شرکت مربوط لغو و پولی بابت خرید هواپیما پرداخت نشده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85356406/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87