قرارداد دریافت وام نوسازی بیش از ۱۵ هزار واحد با بانک مسکن منعقد شد

وی درباره تعداد افراد معرفی شده و میزان تسهیلات پرداخت شده در دولت سیزدهم توسط بانک مسکن، توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳۹ هزار و ۱۳۳ واحد دریافت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده به بانک معرفی شد که بانک با ۱۵ هزار و ۴۳۲ واحد برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، «علی عسکری» درباره وضعیت ارائه تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده شهرها توسط بانک مسکن افزود: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع ۷۰ هزار و ۱۳۳ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن معرفی شدند که بانک با ۳۸ هزار و ۸۱۸ واحد از ابتدای اجرای طرح تاکنون به میزان ۶ هزار و ۱۷۲ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرد.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۹۸ آغاز شده است. تاکنون نزدیک به ۶ هزار محله هدف بازآفرینی شناسایی شده که در آنها حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، بناهای ناپایدار و فاقد هرگونه سازه هستند. گفته می شود ۴۹ درصد واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری فاقد تاب‌آوری در برابر آسیب‌ها هستند.منبع

عسکری، مبلغ قرارداد منعقد شده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون را معادل چهار هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان عنوان کرد.

  جاده‌های مازندران بارانی و لغزنده است